Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom webovej stránky www.nadomapraca.webnode.sk je Roman Tomašovič. Diaková 3, Dražkovce,03802

 

Používateľom je každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaregistruje na webovej stránke www.podnikaniedoma.meu.zoznam.sk

Vyplnením a odoslaním registračného formulára Používateľ udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých Romanovi Tomašovičovi, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., a ďalej súhlasí so spracovaním a použitím uvedených osobných údajov pre marketingové účely Romana Tomašoviča  a jej zmluvných partnerov, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Súhlas je udeľovaný Používateľom dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môže byť kedykoľvek zo strany Používateľa písomne odvolaný a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu Romana Tomašoviča  alebo na e-mailovú adresu: tomasovic@nextra.sk .

V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Používateľ súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.